Social media

 

Buurtverenigingen

Er zijn in de Jantjeszeepolder 10 buurtverenigingen actief. U kunt ze via onderstaande gegevens bereiken:  

1. Buurtvereniging Het Begin                           
Beukenlaan 2-18 en Elzenlaan 1- 13     

Mevr. S Gosma     
Beukenlaan  4    
9103 RA  tel. 292069
Email:  sm.gosma@knid.nl

2. Buurtvereniging De Boekel                           
Beukenlaan  20-46

Sjoekie de Jong
Email:  wiersmasjoekie@gmail.com

3. Buurtvereniging Noflik Wenjen                     
Elzenlaan 55-85        

Janke Grevink       
Elzenlaan 85 
9103 RD  tel. 562529
Email: j.grevink@knid.nl 

4. Buurtvereniging Haagwinde        
Haagwinde
                     
Klasina van  der Kolk
Haagwinde 18
9103RE tel. 295249
Email: klasinavanderkolk@knid.nl

5. Buurtcomité  Iepenlaan       
Iepenlaan   14-32 en Iepenlaan 25-41a

Mevr. J. Slagter-Oostijen
Iepenlaan  14
9103 RL  tel. 294925
Email: jennekeslagter@gmail.com

6. Buurtvereniging Jasmijn                             
Jasmijn en Wilgenlaan 12

Jakob Klaas Haakma
Jasmijn  24
9103 RR  tel. 06-23080990
Email:  jk.haakma@knid.nl

7. Buurtvereniging Hilz-streets                          
Lijsterbes, Iepenlaan 1-23, Iepenlaan 2-12, Hazelaar en Zonnedauw

Klasina van der Veen
Lijsterbes 33
9103 RT tel. 294649
Email:klasinavdveen@hotmail.com      

8. Buurtvereniging Meidoorn                            
Meidoorn                        

Henk Nieuwenhuis     
Meidoorn  8  
9103 SH  tel. 296243
Email:  demeidoorndokkum@gmail.com

9. Buurtvereniging Waterranonkel                    
Waterranonkel                    

Djoeke Wiegersma    
Email:  djoeke.hans@knid.nl 

10. Buurtvereniging De Wilgen                             
Wilgenlaan 1-23 en Wilgenlaan 2-52

Jannie Vos    
Wilgenlaan  9  
9103 SB   tel.
Email:    buurtverenigingdewilgen@live.nl

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl