Social media

 

Gemeentewurk

Afval

In onze wijk is de ophaaldag van het afval de MAANDAG

Zie voor de maandagen zwart en groen op de AFVALKALENDER

 

Melding aan gemeente?

Bij het Meldpunt openbare ruimte kunt u terecht met een opmerking of vraag over het onderhoud van de openbare ruimte en over de inzameling van uw huishoudelijk afval in de gemeente Dongeradeel.

Ziet u bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een omgewaaide boom, een omvergereden paaltje of een mankement aan een speeltoestel? Heeft u een melding over zwerfafval, een kapotte straatlantaarn of overhangend groen? Is er een probleem met het gemeentelijke riool of heeft u een onveilige (verkeers)situatie geconstateerd? Al deze zaken kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbare ruimte.
 

Melding doorgeven

U kunt uw melding doorgeven
1. Via het digitale meldingsformulier
2. Telefonisch via telefoonnummer (0519) 29 88 88 

website Gemeente:
https://noardeast-fryslan.nl/melden-bij-de-gemeente

        

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl