Social media

 

Over de Wijkraad


De gemeente Dongeradeel heeft in 2005 het initiatief genomen om de afstand tussen de gemeente en haar burgers te verkleinen door het instellen van wijkraden. Wijkraad Jantjeszeepolder is op 13 februari 2006 opgericht en wordt bemand door vijf vrijwilligers.

Doelstelling van de wijkraad
De wijkraad fungeert als klankbord van de wijk richting de gemeente en andere organisaties. Het doel van de wijkraad is een optimale leefbaarheid in de wijk te creëren. Betrokkenheid van de bewoners is hierbij essentieel. Elk jaar wordt minimaal één bijeenkomst georganiseerd met de wijkbewoners. Daarnaast worden wijkbewoners regelmatig benaderd voor diverse bijeenkomsten en/of activiteiten. De activiteiten van de wijkraad richten zich onder andere op de verkeersveiligheid, groenvoorziening, speelplaatsen en het onderhoud van wegen en paden.

Het werkgebied van de wijkraad is globaal gezien het gebied tussen de Meersloot en Lauwerseewei en tussen Murmerwoudsterweg en Damwaldsterreedsje.

Overige informatie
Secretariaat Wijkraad Jantjeszeepolder, Elzenlaan 9, 9103RC, Dokkum

Bankrelatie ING:    NL59 INGB 0004 6996 75
Kamer van Koophandel : 01112594

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl