Social media

 

Lid worden

De vereniging Wijkraad Jantjeszeepolder heeft weinig geld nodig om de belangen van haar leden te behartigen. Voor administratieve zaken zoals porto, drukwerk, jaarlijkse inschrijvingskosten Kamer van Koophandel en het onderhoud van de website is financiële ondersteuning echter onmisbaar.

U kunt de wijkraad steunen door lid te worden. Het lidmaatschap kost slechts € 1,00 per jaar per huisadres. Alle buurtverenigingen van de Jantjeszeepolder betalen namens hun leden. Als u dus lid bent van een buurtvereniging steunt u automatisch ook de wijkraad.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op over uw lidmaatschap.

Of neem contact op met één van onze bestuursleden.

Bankrekeningnr: NL59 INGB 0004 6996 75

KvK: 0111 2594

 

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl