Social media

 

Samenstelling wijkraad

 


Achter vlnr.  Wiebe de Haan, Henk Brouwer, Jacob Haakma en Jacqueline Holwerda
Voor vlnr: Dorien Hamstra en Christina Pafforaad

Samenstelling wijkraad:

voorzitter Henk Brouwer, Meidoorn 12 tel. 250099
secretaris Dorien Hamstra, Elzenlaan 9 tel. 785091
penningmeester Wiebe de Haan, Beukenlaan 24 tel. 297166
algemeen lid Jacob Haakma, Jasmijn 24  
algemeen lid Jacqueline Holwerda, Elzenlaan 107  
algemeen lid Christina Pafforaad, Elzenlaan 43  

Algemeen emailadres wijkraad: wijkraadjantjeszeepolder@gmail.com

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl