Social media

 

Samenstelling wijkraad

 


Achter vlnr.  Wiebe de Haan, Henk Brouwer, Jacob Haakma en Jacqueline Holwerda
Voor vlnr: Dorien Hamstra en Christina Pafforaad

Samenstelling wijkraad:

voorzitter Henk Brouwer, Meidoorn 12 tel. 250099
secretaris Dorien Hamstra, Elzenlaan 9 tel. 785091
penningmeester Wiebe de Haan, Beukenlaan 24 tel. 297166
algemeen lid Jacob Haakma, Jasmijn 24  
algemeen lid Jacqueline Holwerda, Elzenlaan 107  
algemeen lid Christina Pafforaad, Elzenlaan 43  
algemeen lid Jantine Mul  

Algemeen emailadres wijkraad: wijkraadjantjeszeepolder@gmail.com

 

WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl