Social media

 

Samenstelling wijkraad

 

Samenstelling wijkraad:
 
voorzitter
Jacob Haakma
secretaris
Dorien Hamstra
penningmeester
Wiebe de Haan
algemeen lid
Jacqueline Holwerda
algemeen lid
Christina Pafforaad
algemeen lid
Jantine Mul
algemeen lid
Sjoukje Visser
 
 
Algemeen emailadres wijkraad: wijkraadjantjeszeepolder@gmail.com

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl